fbpx

Aktualności

Petycja AP Sulechów 2020

Drodzy Rodzice,

Jako trenerzy i osoby zarządzające klubem Akademia Piłkarska Sulechów przedstawiamy Państwu trzy główne problemy, które bezpośrednio wpływają na działalność naszej organizacji i na które chcemy zwrócić uwagę władz miasta, poprzez wystosowanie pisma/petycji. Osoby chcące zgłosić swoje uwagi lub porozmawiać na ten temat, prosimy o kontakt z trenerem Wojtkiem Stasik (tel.668375763). Nasze pismo zostanie złożone 2.10 i porusza następujące zagadnienia:

1.Dostępność sali sportowej w okresie zimowym

Przez połowę roku (od października do marca) nasze treningi są prowadzone w salach gimnastycznych na terenie Sulechowa. Najlepiej przystosowane obiekty do treningu piłki nożnej należą do Gminy Sulechów i znajdują się przy szkołach SP1 i SP3. Każdego roku „walczymy” o możliwość trenowania w wyżej wymienionych salach. W poprzednich latach, tylko dzięki przychylności Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie udawało nam się utworzyć sensowy harmonogram zimowy. W tym roku, ze względu na zwiększoną ilość treningów i meczów (Program Certyfikacji PZPN) nasze potrzeby dotyczące sali sportowej są nieco większe. W lipcu ponownie zwróciliśmy się do szkół podstawowych o rezerwację terminów na sezon zimowy, a jedna z odpowiedzi sprawiła, że nie możemy pozostawić sprawy bez dalszego działania. Odpowiedź dyrekcji szkoły podstawowej nr 1 na prośbę o wynajem sali sportowej: „Odpowiadając na pismo z dnia 15.07.2020 dotyczące wynajmu hali na zajęcia piłkarskie informuję, że moja decyzja jest odmowna bez uzasadnienia.” Wobec powyższego chcemy zwrócić się do Burmistrza i Radnych, w celu wyjaśnienia przyczyn odmowy wstępu na salę sportową dzieciom (również uczniom SP1).

2. Dostępność boiska pełnowymiarowego (stadionu)

Jednocześnie, zwracamy uwagę na problem, jakim jest dostęp do boiska pełnowymiarowego dla dzieci z naszego klubu. Początkowo zabraniano nam korzystania z boiska trawiastego, od dwóch lat możemy trenować w ilości 2 godz. tygodniowo. Dzieci po przekroczeniu pewnego wieku (Młodzik, Trampkarz), zgodnie z systemem szkolenia PZPN muszą trenować i rozgrywać mecze na boisku większym niż boisko typu „Orlik 2012”. Ponadto, dzieci w kategoriach Skrzat i Żak też czasami powinny zagrać na trawie naturalnej. Argumentem jest zły stan nawierzchni boiska i konieczność ograniczenia jej użytkowania, wobec tego chcemy zwrócić uwagę na konieczność podjęcia działań w celu zniwelowania tego problemu w przyszłości (np. wyznaczenie miejsca na dodatkowe boisko treningowe, remont nawierzchni stadionu).

3. Wsparcie finansowe szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, przez Gminę Sulechów

Nasz klub w około 65% utrzymuje się dzięki odpłatnej działalności pożytku publicznego (non-profit), czyli opłat wnoszonych przez rodziców na cele organizacji zajęć piłkarskich. Każdego roku pozyskujemy środki zewnętrzne, tak aby nasz klub prezentował jak najwyższy poziom szkoleniowy i organizacyjny. W tym roku realizujemy projekty: Program Certyfikacji Szkółek PZPN (dofinansowanie zwiększonej ilości i czasu jednostek treningowych ze środków Ministerstwa Sportu); Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe (dofinansowanie turniejów i sprzętu sportowego z budżetu Województwa Lubuskiego); Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – Gmina Sulechów (dofinansowanie rozgrywek i sprzętu sportowego). Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że w Gminie Sulechów, wsparcie finansowe dla dzieci grających w piłkę nożną jest nieproporcjonalnie mniejsze od innych dyscyplin sportowych (dotacje przyznane przez Gminę Sulechów w roku 2020). Działalność AP Sulechów w większości finansowana jest przez rodziców, podczas gdy w innych klubach te proporcje wyglądają inaczej.

Powyższe problemy, są w dużym stopniu ze sobą powiązane. Na przykład brak możliwości trenowania w sali, bezpośrednio przekłada się na brak możliwości realizowania Programu Certyfikacji PZPN – skutkiem będzie odebranie  finansowania większej ilości treningów przez MS.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na powyższe problemy i wypracowanie rozwiązań, dzięki którym nadal będziemy mogli rozwijać szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży w Sulechowie.